Calibrare rezervoare

Solicită ofertă

Calibrarea rezervoarelor

Laboratorul nostru de metrologie oferă serviciul de calibrare al rezervoarelor de stocare pentru lichide, având la bază standardul de referință SR EN ISO/IEC 17025:2018 Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări, împreună cu norma de metrologie legală N.M.L. 017-05, instrucțiuni de metrologie legală, etc.

Sistemul de management bine definit, menține documentația laboratorului actualizată la cele mai noi variante ale tuturor documentelor legislative care îl definesc.

Personalul laboratorului este instruit și autorizat în permanență. Personalul de management și de execuție a luat parte la numeroase activități de practică în cadrul laboratorului de calibrări rezervoare a S.C. Rezervor Service S.R.L. Suceava alături de care societatea noastră a colaborat strâns de peste 15 ani, asigurând astfel calitatea cea mai înaltă a calibrărilor efectuate de către laborator.

Metode de calibrare

Laboratorul de calibrări rezervoare al S.C. FAMI ELECTRONIC S.R.L. efectuează :

Laboratorul a elaborat și utilizează proceduri de verificare avizate favorabil de către Biroul român de metrologie legală.

Metoda de calibrare volumetrică

Oferă cele mai precise rezultate, fiind și cea mai des întâlnită metodă, indiferent de forma și amplasarea rezervorului. În dotarea laboratorului se regăsesc o gamă largă de echipamente de măsurare, printre care și clasicele măsuri etalon secundare din metal, cât și moderna instalație etalon cu contor de volum pentru lichide.

Metoda mixtă de calibrare

Se aplică rezervoarelor cilindrice verticale, cu capacități mai mari de 40 m3. Este un sistem combinat de acțiuni de măsurare, care combină metoda volumetrică și cea geometrică pentru a determina exact capacitatea rezervorului. Această metodă este mult mai practică cilindrelor verticale de capacități mari, reducând timpul și costurile calibrării.

Documente

Serviciile de calibrare rezervoare prestate de către laboratorul nostru sunt complete, pentru fiecare lucrare de calibrare a rezervoarelor fiind emise buletin de verificare metrologică (BVM), certificat de calibrare și tabel de interpolare.

Ai o întrebare?

Intră în legătură la 393c3917a46
de luni până vineri
între 7:00 – 15:00
sau la bd71d8ba398ce939b86aa87c

Telefon Email Formular